Irish History Dvd

Important of Historiography

Tag: Lesbos

LESBIAN web SERIES | El Contacto Cero | LESBIAN HISTORY Cap 7 ✅
The Queen of Lesbos – Poetess Sappho l THE HISTORY OF SEX
Articles, Blog, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The Queen of Lesbos – Poetess Sappho l THE HISTORY OF SEX

Iridescent-throned Aphrodite, deathless Child of Zeus, wile-weaver, I now implore you: Don’t–I beg you, Lady–with pains and torments Crush down my spirit! The Greek poetess Sappho was a passionate soul, and nobody worshipped women as much as she. And that’s

Read More
Top 10 Most Famous Lesbians in History
A day in the life of an ancient Athenian - Robert Garland
Articles, , , , , , , , , , ,

A day in the life of an ancient Athenian – Robert Garland

Translator: Faton QerimiReviewer: Helena Bedalli Është viti 437 p.e.s. dhe konflikti më i madh që do të paraqitej ndonjëherë në botën antike Greke, do të vinte në vitin e saj të katërt. Po zhvillohet Lufta e Peloponezit mes qytet-shteteve Athinë

Read More