Author Since: Mar 11, 2019

  1. واوووو ماشالله باعث افتخار هستین.
    فرهنگ هزارستان بسیار زیبا و شیرین و دلنشینه. انشالله که این فرهنگ سازی ها رشد بیشتر پیدا کنه. بابه مزاری در قلب تک تک هزارستانی ها هست.

Related Post