नेपाली गजल साहित्य || Nepali Literature || भित्ताको नि कान हुन्छु, प्रिय आवाज न-निकाल्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *